72 timmar! 

Igår var vi som sagt på en informationsträff med civilförsvaresförbundet på Clavis, kommunens dagliga verksamhet för oss ”normalstörda”  och sjukskrivna. 

Intressant och lättfattlig information om hur viktigt det är och att det inte handlar om någon extremprepping eller bunker mentalitet – utan var och en av oss SKA klara oss själva i en större kris i minst tre dygn utan hjälp av samhället. 

Av den enkla anledningen att det tar tid att få kontroll på situationen  och det finns folk som myndigheterna måste prioritera. Folk som inte kan ta hand om sig själva och inte minst säkerställa samhällsviktiga funktioner. 

Vad är då en kris? Till exempel stormar, översvämningar eller snöoväder. Eller ett längre strömavbrott. Bland annat. 

Folk blev förvånade över informationen  att när ett strömavbrott pågått ett tag så kommer det inte längre vatten ur kranen och inte heller avloppen fungerar – bägge drivs med pumpar som kräver el! 

Man kan inte komma in i butiken och handla – dels är dörrarna elektroniska, men inte kan man handla heller då kassasystemet är elektroniskt. Varor beställs via datorsystem som behöver el. 

Allt i vårt moderna samhälle styrs mer eller mindre med el och det är också det som gör oss väldigt sårbara.

Föreläsaren hade med sig lite saker för att visa att det inte handlar om knepigheter och enorma mängder. Utan sånt som du har i en affär nära dig allt som oftast. Helt vanliga saker. Men det fungerar som en slags försäkring i kris. 

Flera länder har det till och med lagstadgat att hemberedskapen ska finnas.  Där är inte Sverige – men ni kommer att mer och mer märka av att myndigheterna nu ställer in sig på att få fram ett fungerande totalförsvar och kommunerna kommer bli tydligare med att informera om din skyldighet. 

https://youtu.be/MWibH8kOPEo

https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/din-krisberedskap

http://www.upplands-bro.se/kommun/viktig-info/2014-08-26-ar-du-forberedd-om-en-kris-intraffar.html

https://goteborg.se/wps/portal/start/akut-hjalp-socialjour/krisinformation/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8fdzdLIz0wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigArqOZS/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

https://mitti.se/nyheter/bostad/klarar-krisen-kommer/?omrade=hela-stockholm